Regler

Förtur för tävlande vid registreringen till match

I Svenska Cupen finns det möjlighet för skyttar att få förtur vid anmälan till matcher. För förturen gäller följande:

 • Förtur kan erhållas under registreringens första vecka.
 • Förtur kan erhållas vid alla level 2:or.
 • Förtur erhålles av skyttar (1) i arrangerande klubbar som håller match i den aktuella grenen (2).
 • Förtur för arrangerande klubbar gäller både vid arrangemang av level 2 och level 3.
 • Förtur erhålles av Sponsorer oavsett om de tillhör en arrangerande klubb eller ej.
 • Förtur kan erhållas vid betydande bidrag till Svenska Cupen (3).

(1) Ytterligare begränsningar för vem som får förtur kan förekomma i respektive arrangerande klubb; t.ex. att skytten måste hjälpa till med arrangemanget för att ta del av förturen.

(2) Arrangerande av hagelmatch ger förtur i Hagel, och gevärsmatch ger förtur i Gevär.

(3) Västsvenska Dynamiker har t.ex. lånat ut en betydande mängd plåtar till Svenska Cupen Hagel. Detta innebär att Västsvenska Dynamikers medlemmar erhåller förtur på hagelmatcher.

Totalpoängräkning

 • Totalresultatet i Svenska Cupen räknas ut genom att ta procenten ur de tre bästa matcherna i respektive diciplin, som görs om till poäng och sedan läggs ihop till en slutsumma.
 • Deltagare kan också räkna med resultatet i en level 3:a i totalsammanställningen.

Priser

 • Det måste finnas minst 5 tävlande i varje kategori för att det skall kunna delas ut 1a, 2a, 3e pris.
 • Om färre än 5 deltagare delas endast 1a pris ut. Dock måste skytten ha minst två matchstarter.

Arrangering av match

Det finns krav och regler för arrangerande klubbar om man vill arrangera en match i Svenska Cupen.

 • Arrangör ska anmäla sin level 2- eller level 3-match till Svenska Cupen.
 • Matchdatum får inte krocka med annan match i Svenska Cupen, oavsett gren.
 • Vid arrangering av level 2-match behöver klubben ej ha egen prisutdelning eller sponsorer.
 • Svenska Cupens sponsorer ska ges möjlighet att ställa ut vid level 2-matcher (5).
 • Svenska Cupens sponsorer ska ges möjlighet att ha en eller två banners på en av matchens stages vid level 2-matcher.
 • Svenska Cupens sponsorer ska erbjudas plats för annons om arrangerande klubb gör ett matchprogram för sin level 2-match.
 • Arrangör ska erbjuda förtur för skyttar enligt ovan.
 • Arrangör bestämmer anmälsningsavgiften, dock bör den givetvis vara skälig.
 • 50 kr från varje startavgift går till prisbordet på finalen.
 • Storlek på match, antal stages och antal tävlande, ska vara skäligt för minst level 2 (4).
 • Level 3-matcher omfattas inte av gemensamma sponsorer, prisutdelningar, osv.
 • Arrangörer av hagelmatcher får låna 101 stycken 15×15 plåtar med hållare, oavsett om det är en level 2- eller level 3-match (3).

(4) Alla matcher ska vara minst av level 2-nivå.

Vad får du som sponsor?

 • Som sponsor får du plats för en eller två banners på en stage vid alla level 2-matcher i både Gevär och Hagel.
 • Som sponsor har du rätt att komma till level 2-matcherna och ställa ut (5)
 • Som sponsor har du plats för annons om arrangören gör ett matchprogram för sin level 2-match.
 • Som sponsor har du plats för en banner med länk på Svenska Cupens hemsida.
 • Som sponsor har du rätt till förtur vid level 2-matcher enligt ovan.

Övrig information

 • Vill du delta i Svenska Cupen så anmäler du dig till matcherna som vanligt via Shoot’n Score It.
 • Det sker ingen enskild prisutdelning för level 2:orna (med några undantag) eftersom krutet läggs på prisbordet till finalen i varje cup.
 • Prisbordet kommer att bestå av pokaler och presentkort från Svenska Cupens sponsorer.
 • Finns du med på bild på Svenska Cupens webbplats och inte vill göra det, kontakta oss så löser vi det.